Nursery School Mimos en Facebook
Nursery School Mimos

Presentació


La Nursery School Mimos és una escola infantil que es troba al barri del 'Congrés i els Indians' del districte de Sant Andreu de Barcelona. És un centre educatiu on l'aprenentatge de la llengua inglesa té una gran importancia en l'ideari de centre.

La nostra funció educativa i formativa està dins d'un marc de responsabilitat, innovació i dedicació a la docència. El nostre objectiu és que els infants siguin feliços, que gaudeixin venint a l'escola així como potenciar al màxim totes les seves capacitats i necesitats educatives així com ajudar-los i estimular-los a les diferents àrees del desenvolupament motriu, intelectual i emocional.

Hi ha una atenció personalitzada a les famílies i una coordinació diària mitjançant l'agenda.


Projecte Educatiu de Centre (P.E.C.)


ÀREA DE DESCOBERTA D'UN MATEIX

Es treballa per tal de que el nen o nena assoleixi el coneixement i control del seu propi cos, que sigui capaç de desenvolupar les seves capacitats sensorials i motrius d'una forma segura tot expressant així les seves emocions i preferències. L'objectiu és que l'infant sigui cada cop més autònom.

ÀREA DE DESCOBERTA DEL ENTORN

L'infant des de ben petit mostra curiositat per tot allò que l'envolta; per això l'hem d'estimular per tal que descobreixi i explori l'entorn més proper tot ajudant-lo en aquesta percepció que ell fa de la realitat i que li permet atribuir un significat dels materials i experiències viscudes. Es treballa molt la motricitat fina i gruixuda.

ÀREA DE INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE

És important treballar la comunicació verbal, la musical, la visual i la plàstica. Amb la comunicació verbal s'intenta que comprenguin els missatges orals així com que ampliïn el seu vocabulari tot desenvolupant la memòria i treballant el diàleg amb les educadores i altres companys; a la vegada que aprenen a esperar el seu torn de paraula.

En relació a la comunicació musical es treballen els diferents sons, sorolls i silenci així com que gaudeixin de les diferents composicions artístiques i de l'expressió corporal d'aquestes. En referència a l'expressió visual i plàstica es treballa amb diferents materials fent-los gaudir de la seva manipulació i potenciant visualment diferents imatges de la vida quotidiana.


Els nostres serveis


HORARIS

Obert de dilluns a divendres de 7.30h a 19.30h. Obrim des del 1 de setembre fins al 31 de juliol. Durant el Nadal i la Setmana Santa la escola estarà oberta.

PDF menú 2 PDF menú

SERVEI DE MENJADOR

Cuina pròpia i casolana. TTots els aliments són naturals i de qualitat. Els menús s'elaboren bimensualment i els pares se'ls poden descarregar de la web. Diàriament s'informa a les famílies de com han menjat així com de qualsevol altra observació. Es tenen en compte els casos d'intolerància als aliments. També s'elaboren àpats de règim.

PDF medic

ASSISTÈNCIA MÈDICA ONLINE

La NSM té un conveni amb hospital de nens de Barcelona gràcies al qual, d'entre d'altres serveis, l'escola disposa d'un equip de pediatres les 24 hores al dia per fer-los qualsevol consulta mèdica. En el cas que un infant necessiti una valoració pediàtrica, mentre es troba a l'escola, aquesta es realitzarà per videoconferència.

També us poden informar a la web de l'hospital.

NATACIÓ

A partir dels 2 anys la NSM dóna la posibilitat de fer natació una vegada a la setmana en horari escolar a la piscina del Gimnàs Yawara situat al carrer Concepció Arenal al costat de l'antic canòdromo. La natació aporta certs beneficis en els nens entre els que destaca l'important desenvolupament psicomotor; doncs gràcies a això s'adquireix una major coordinació motriu, a més d'ajudar al enfortiment del sistema cardiotoràcic i al equilibri.

Per a més informació poden visitar la piscina.

XEC GUARDERIA

Acceptem tickets de les següents entitats: Ticket Guardería (Edenred), Sodexo i Chéque Déjeuner. Per a altres entitats consultar.


Les nostres tarifes


Omple les dades i t'enviarem les nostres tarifes.